PAIEŠKAVisi gamintojai

Visi modeliai

Visos degalų rūšys

Visos pavarų dėžės
Visi miestai

Atsisakymas

APIBRĖŽIMAI

Tinklalapis – visu dokumentu (iskaitant atvaizdus, .php., .html. ir kt. failus), kuriuos galima pasiekti per http://www.aldcarmarket.lt/ sriti ir jos posricius, santrauka.

Savininkas – tinklalapio savininkas UAB „Automotive ALD“, registracijos Nr. 300156575.

Naudotojas – bet kuris fizinis arba juridinis asmuo (išskyrus Savininka), kuris naudoja Tinklalapi.

Paslaugos – paslaugos, kurias Savininkas suteikia Naudotojui per Tinklalapi.

 • 1. BENDROSIOS SALYGOS
  • 1.1. Noredamas naudotis Tinklalapiu, Naudotojas turi sutikti su Tinklalapio naudojimo nuostatomis (toliau – Nuostatomis), su jose nurodyta tvarka bei taisyklemis, kuriu privalo laikytis. Naudotojas savanorišku pagrindu sutinka su Nuostatomis ir patvirtina, kad Nuostatos turi daugiau juridines galios už visas ankstesnes sutartis ir kontraktus, kurie buvo pasirašyti tarp šaliu del Tinklalapio naudojimosi. Tuo atveju, jeigu Naudotojas nesutinka savanorišku pagrindu su šio Tinklalapio naudojimo tvarka ir visomis kitomis Nuostatose esanciomis taisyklemis, Naudotojas neturi teises naudotis Tinklalapiu. Jeigu Naudotojas nuspres naudotis Tinklalapiu, tai automatiškai bus laikoma besalygišku Naudotojo sutikimu su Nuostatomis, iskaitant ir visas Nuostatu pataisas, jeigu veliau tokios bus priimtos.
  • 1.2. Remdamasis šiomis Nuostatomis, naudotojas turi teise naudoti ir atsisiusti bet koki Tinklalapyje esanti turini.
  • 1.3. Naršyti po Tinklalapi leidžiama tik naudojant specialiai tokiam naršymui pritaikyta naršykle: „Firefox“, „Internet Explorer“, „Opera“ ir kt. Griežtai draudžiama naudoti Tinklalapi su programine iranga, kuri siuncia i Tinklalapi (http://www.aldcarmarket.lt/) ivairaus pobudžio automatines užklausas.
  • 1.4. Remiantis nuostatomis, atsisiusti Tinklalapio turini arba su juo susipažinti galima tik naudojant bendrosios paskirties interneto naršykle.
  • 1.5. Jeigu Naudotojas ketina naudoti Tinklalapi kitais tikslais, kurie neatitinka šiu Nuostatu 1.4 punkto, jis privalo gauti raštiška Savininko sutikima.
  • 1.6. Naudotojas isipareigoja naudoti Tinklalapyje pateiktas parinktis bei informacija sažiningai, netrikdydamas kitu naudotoju, sistemos ir Savininko darbo bei Tinklalapio turinio veikimo.
  • 1.7. Naudotojas neturi teises imtis bet kokiu veiksmu, susijusiu su Tinklalapio saugumu, stabilumu ir operaciju sparta. Aukšciau mineti veiksmai, galintys sutrikdyti normalu Tinklalapio veikima, bus laikomi kriminaliniu nusikaltimu, už kuri baudžiama pagal 241.2 straipsni (Savavališka prieiga prie automatizuotu duomenu apdorojimo sistemu).
 • 2. INTELEKTINES NUOSAVYBES TEISES
  • 2.1. Tinklalapis, visas jo turinys kartu su visomis duomenu bazemis, visais tekstais, atvaizdais ir visomis autoriaus teisemis, priklauso Savininkui. Visos atitinkamos teises priklauso autoriui ir yra ginamos istatymo, jeigu nenurodyta kitaip. Visa Tinklalapyje pateikta informacija, susijusi su naudotu automobiliu skelbimais, atvaizdais, naujienomis, skelbimais ir kt., laikoma Savininko intelektine nuosavybe.
  • 2.2. Naudotojas neturi teises perduoti treciajai šaliai jokios Tinklalapyje esancios informacijos, duomenu, dokumentu arba intelektines nuosavybes, nes tokia teise yra išskirtinai suteikta tik Tinklalapio Savininkui.
  • 2.3. Savininkas kreipsis i teisma arba / ir policija, pateikdamas kaltinima, po kurio bus keliama civiline ir / arba baudžiamoji byla.
 • 3. GALUTINES NUOSTATOS
  • 3.1. Savininkas turi teise vienašališkai taisyti Nuostatas, atsižvelgdamas i Paslaugu ir Tinklalapio pletra.
  • 3.2. Savininkas informuos Naudotoja apie Nuostatu pataisas per Tinklalapi. Naudotojas nebus atskirai informuojamas apie Nuostatu pataisas.
  • 3.3. Naudotojui pažeidus Nuostatas, Savininkas turi teise nedelsdamas apriboti arba atšaukti Naudotojo teises i Tinklalapi.
  • 3.4. Savininkas neatsako už Tinklalapio turinio patikimuma ir neužtikrina jo tikslumo, nes Tinklalapis yra tik informacinio pobudžio. Savininkas taip pat neatsako už jokius esamus ir busimus padarinius, nuostolius arba bet kuri kita Naudotojo teisiu pažeidima, kuri sukele Tinklalapyje paskelbtos informacijos naudojimas arba jos naudojimo efektyvumas.
  • 3.5. Visi tarp šaliu kile su Nuostatomis susije gincai bus sprendžiami teisme pagal Lietuvos Respublikos istatymus.